Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Císařský řez je pro dítě rizikovější než domácí porod

22. 06. 2017 20:13:14
Minulý týden paní advokátka Klára Slámová rozpoutala diskuzi, kde kladla otázku, proč ženy ohrožují děti domácím porodem. Rodit doma považuje za iracionální a rizikové. Pro zastánce odlišného přístupu měla jen posměch a popření.

Polemizující komentáře, obsahující fakta rozporující její tvrzení o iracionalitě a rizikovosti domácích porodů, z diskuze odstraňovala.

Tato situace i zkušenosti s mnohými dalšími odpůrci domácích porodů, kteří fakta budˇ zcela ignorují (1), nebo záměrně vybírají nejhorší publikované výstupy pro domácí porody, aby se alespoň k nějakým vyšším rizikům dostali (2), nebo uvádějí zcela zkreslená data (3), ukazují, jak zásadní téma pro část lidí v Česku domácí porody jsou. A jak velká je absence ochoty v naší společnosti vést racionální, věcnou diskuzi, která vychází z reálných zdravotnických výstupů diskutovaných způsobů porodu.

Podrobné statistické zpracování výstupů plánovaných domácích porodů v Čechách nemáme, státem financovaný Ústav pro zdravotní studie má data o domácích porodech hrubě zkreslená (4). Český statistický úřad snad zavedl kolonku pro vykazování plánovaných porodů doma od roku 2017. Tak se časem dočkáme, doufejme, i relevantních dat pro Česko. Zatím se můžeme vztáhnout při hodnocení rizikovosti domácích porodů k výstupům zemí, kde jsou standardní součástí zdravotnického systému a které kvalitu poskytované péče objektivně hodnotí.

Zdravotní výstupy pro matku a dítě u domácích porodů porovnávají zdravé ženy rodící v termínu (tj. donošené dítě) doma se srovnatelnou skupinou zdravých žen rodících v termínu v nemocnici (kategorie tzv. nízkorizikových rodiček. Ale co se podívat též na zdravotní výstupy jiných způsobů porodu? Třeba porodu císařským řezem? Pochopitelně nízkorizikových žen, rodících donošené dítě v termínu. Bohužel, ani tady se mi nepodařilo dohledat česká data – jaká je novorozenecká úmrtnost v této kategorii porodů však studovali v USA (5). Porovnejme tedy tyto výstupy s výstupy domácích porodů – jako srovnávací studii volím kanadská data (6) – zůstáváme na jednom kontinentu, v obdobném sociokulturním kontextu, a vstupní data studií pochází zhruba ze stejného období přelomu 20. a 21. století.

Takže nejprve statistické výstupy úmrtnosti novorozeňat nízkorizikových rodiček narozených císařským řezem v termínu v porovnání s dětmi narozenými v termínu vaginálně. Z obou hodnocených skupin byly odfiltrována data pro děti s vrozenými vývojovými vadami, ze skupiny dětí narozených císařský, řezem byly dále odfiltrovány děti s Apgar skóre nižším než 4. Tento parametr byl zvolen jako ukazatel tísně plodu a tudíž oprávněnosti císařského řezu coby život zachraňující operace. České hodnocení tísně plodu je v tomhle mírně odlišné, jako ukazatel tísně plodu se volí Apgar 5. Novorozenecká úmrtnost ve skupině porodů císařským řezem byla 1,77/1000, ve skupině vaginálních porodů 0,62/1000. Je to velmi zajímavé zjištění , narušující představu, že porod císařským řezem je pro dítě bezpečnější, než vaginální porod. Novorozenecká úmrtnost u dětí narozených sekcí bez zjevné medicínské indikace byla 2,9x vyšší, než u dětí porozených vaginálně Pokud ze skupiny dětí porozených císařským řezem nebyly odfiltrovány ty v tísni, porozené s Apgar skóre 4 a méně, byla novorozenecká úmrtnost dětí narozených sekcí proti skupině narozené vaginálně vyšší 6,7x. To je 4,22/1000. V době, kdy byla studie prováděna, byla míra císařských řezů v USA 29,1%, vysoce nad podíl 10 % -15% doporučovaný Světovou zdravotnickou organizací. Z tohoto úhlu pohledu byla polovina až 2/3 císařských řezů v Americe provedeny bez skutečné nutnosti. Obdobná situace je dnes již i v Čechách, kdy za zvýšenou mírou císařských řezů (v Česku nyní 27%) stojí spíše pohodlnost zdravotníků, jejich předpoklad, že provedením císařského řezu se vyhýbají možnému soudnímu postihu a možná a v neposlední řadě i ekonomické důvody – více jak dvojnásobné úhrady od pojišťovny za operativní porod - než reálné zdravotní důvody. (6) Před nadužíváním císařských řezů a jejich riziky varují již i sami čeští porodníci (7). Hojně citují studie dokládající rizikovost císařských řezů v porovnání s vaginálním porodem pro matku i dítě v mnoha dalších zdravotních ohledech krom výše zmiňované novorozenecké úmrtnosti.

No a zde se dostáváme k odpovědi na otázku advokátky Slámové, proč rodit doma pro zdravou ženu není iracionální. V kanadské studii je míra novorozenecké úmrtnosti pro plánovaný porod doma 1,34/1000, pro porod v nemocnici 0,90/1000 (porod v porodnici je tak z tohoto pohledu pro dítě 1,5x bezpečnější), míra císařských řezů je pro porod doma 5,2%, pro porod v porodnici 8,2% (tj. porod v porodnici skončí císařským řezem 1,6x častěji) - tato data se opět týkají tzv. nízkorizikovývh rodiček. Obecná míra císařských řezů byla v Kanadě v době studie 17 – 22 %. (9). V Kanadě i jinde jsou dnes diskutována rizika nadužívání císařských řezů. Tato vede ke zvyšování mateřské mortality, protože císařský řez má pro ženu 5 – 10 x vyšší riziko úmrtí. (9) Krom toho mají dle amerických zjištění děti narozené nikoliv nezbytným císařským řezem 2,9x vyšší míru novorozenecké úmrtnosti proti vaginálním porodům, nehledě na další rizika porodů císařem, výše odkazovaná.

Při domácím porodu skončí v Kanadě porod císařem v 1,6x menší míře než porod nemocniční. Na misce vah tedy máme snížení rizika porodu císařským řezem, který nese větší riziko pro matku i dítě za cenu 1,5x vyšší novorozenecké úmrtnosti. Co je iracionálního na volbě mezi těmito dvěma riziky? Z mého pohledu nic. Volba by měla být založena především na rozhodnutí nastávající matky, který způsob porodu je pro ni přijatelnější, který ona sama cítí pro sebe a své dítě jako bezpečnější. Z hlediska statistických výstupů nelze učinit závěr, že by jedna či druhá volba znamenala v kanadských podmínkách neadekvátní riziko.Jak to je v českém prostředí, nevíme. Data nikdo nesbírá a nehodnotí, ačkoliv máme dvě velké instituce, placené z veřejných zdrojů, které by tak činit měly.

Pokud si dovolíme trochu vstoupit na tenký led a porovnat míru novorozenecké úmrtnosti kanadských porodů doma a amerických císařských řezů bez zjevné lékařské indikace, je novorozenecká úmrtnost při porodu doma 1,34/1000 a při zdravotně neodůvodněném císařském řezu 1,77/1000. Na jednu stranu, není to nijak zásadní rozdíl, na druhou stranu je novorozenecká úmrtnost u císařského řezu, provedeného bez lékařské indikace (buď na přání ženy či proto, že lékaři chybně vyhodnotili tíseň plodu) 1,3x vyšší. Obviňovat tedy ženy, které rodí doma, že ohrožují své dítě a vynášet do nebes ženy, které poslušně rodí pod dozorem lékařů, protože jimi vedené porody jsou bezpečné a nerizikové, jak činí advokátka Slámová a část české veřejnosti, není založeno na věcných faktech. Spíše připomíná postupy komunistické justice, která odsuzovala lidi jí nepohodlné na základě vykonstruovaných obvinění. Nebo hilsneriádu. Jako by část českého národa neuměla žít bez někoho, na koho bude házet špínu – ať už to historicky byli Židé, nekomunisté nebo dnes jsou to ženy, které rodí doma. Daly by se na úrovni kolektivního vědomí hledat důvody. Třeba potřebu kontroly nad ženou lze vnímat jako čirý projev patriarchátu, který je v českém vědomí stále velmi přítomen - ale o psychických souvislostech porodu, ženské síly a nenávisti k ženě někdy příště. Geniálně nenávist k ženě, kterou šikovně využil ke svému obohacení inkvizitor, ztvárňuje film Kladivo na čarodějnice. Ostatně, obvinění, že ženy zastávající se přirozených porodů jsou čarodějnice, kterým zlo kouká z očí se v diskuzi paní advokátky Slámové objevovala. A velká část žen upálených kvůli čarodějnictví byly porodní báby.

Je zvláštní, ten letošní čas mezi keltským Beltine a letním slunovratem. Jako by v kolektivním vědomí Čechů rezonovalo téma pálení čarodějnic víc, než kdy jindy.

Odkazy na použité zdroje viz první příspěvek v diskuzi, web idnes žáda, aby do článků nebyly vkládány linky na externí zdroje.

Autor: Jiřina Macháčková | čtvrtek 22.6.2017 20:13 | karma článku: 26.90 | přečteno: 3528x

Další články blogera

Jiřina Macháčková

Jak se při porodu v Česku vyhnout Kristellerově expresi?

Přejmenované na tlak na fundus děložní? Základem je nenechat se při porodu znehybnit na porodním křesle na zádech s nohama do praku. Blog vznikl jako příspěvek k letošnímu týdnu respektu k porodu.

11.5.2017 v 15:25 | Karma článku: 18.62 | Přečteno: 873 | Diskuse

Jiřina Macháčková

Kam kráčíš, české porodnictví?

Vypadá to, že české porodnictví rezignuje na podporu ženy v přirozeném porodním procesu a začíná preferovat císařský řez.

2.5.2017 v 17:48 | Karma článku: 33.19 | Přečteno: 3393 | Diskuse

Jiřina Macháčková

V Česku umírá v souvislosti s porodem 500 miminek ročně

Tak vypadá do běžné mluvy přeložený odborný demografický termín, že míra perinatální úmrtnosti je v Česku dle Českého statistického úřadu 4,58 ‰.

28.4.2017 v 5:26 | Karma článku: 43.62 | Přečteno: 14875 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Jaroslav Herda

Dementi!

Mohou splnit naše očekávání? Mohou nás pozitivně překvapit? Obávám se, že ne. Zdá se, že slova byla napsána po zralé úvaze a řádně a pečlivě doložena.

21.11.2017 v 18:29 | Karma článku: 9.25 | Přečteno: 437 | Diskuse

Pavel Vávra

Sex je motor, sex je zbraň.

Posouváním a znejasňováním hranic "přípustného" ničíme možnosti pro seznamování, ale také ničíme motor lidské civilizace a lidství tím, že "přiléváme do benzínu vodu". A dříve nebo později se ten motor zadře.

21.11.2017 v 18:05 | Karma článku: 16.28 | Přečteno: 350 | Diskuse

Tomáš Flaška

Měli bychom být za invazi v roce 1968 vděční

"Československo by mělo být Sovětskému svazu za rok 1968 vděčné: historie pražského jara." Tento článek vyšel v den návštěvy prezidenta Zemana v Rusku na serveru Zvezda.

21.11.2017 v 16:09 | Karma článku: 37.25 | Přečteno: 1101 | Diskuse

Jiří Turner

Konverze od ateismu k ateismu

Moudrost náboženství by měla patřit celému lidstvu, i těm nejracionálnějším z nás, a zasluhuje, aby si jí i její největší odpůrci zaobírali. Náboženství je příliš užitečné a vlivné, než aby se mohlo zcela přenechat věřícím.

21.11.2017 v 15:23 | Karma článku: 12.49 | Přečteno: 453 | Diskuse

Alena Kulhavá

Jak fakenews a nepravdy ovlivňují nejen výsledky parlamentních a prezidentských voleb v ČR

Pravda zvítězí platí skutečně až při pohledu tváří tvář smrti a někteří i to obejdou a pak je otázka, co prožívají potom (pokud vezmeme zkušenosti různých náboženství pouze jako teoretické možnosti). Je odpovědnost na politicích?

21.11.2017 v 14:31 | Karma článku: 13.86 | Přečteno: 636 |
Počet článků 4 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 5667

Jsem přírodovědkyně. Když něco píši či publikuji, není mi dovoleno se nechat vést pojmy a dojmy. Nýbrž měřitelnými fakty. A toho se chci držet i tady.....Také jsem žena, partnerka a trojnásobná matka.  Občas medituji, občas se vztekám nad světem, který nad hledání skutečné pravdy staví vůli vlastního ega a představ.Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.